Informatie

Opbouw energietarieven
Allereerst zijn er de energietarieven die een energieleverancier voor stroom en gas rekent. Daarvoor gelden gebruikseenheden. De energietarieven voor stroom worden uitgedrukt in kilowattuur (kWh) en de energietarieven voor gas in kubieke meter (m3). De gasprijs heeft op de meeste huishoudens een grotere invloed op de maandelijkse kosten dan de stroomprijs. Het bedrag op je energienota wordt gemiddeld voor tweederde door de gastarieven bepaald.

Daarnaast is er vastrecht. Dit is een vast bedrag dat je jaarlijks voor de levering van stroom en gas betaalt. Je kunt dit vergelijken met abonnementskosten.

De energietarieven en het vastrecht vormen samen de leveringskosten per jaar. Daarop komen nog netwerkkosten en overheidskosten (belasting). Dit alles bij elkaar is je totale energieprijs.

All-in tarief vs kaal tarief
Je kale tarief is je leveringstarief. Dit tarief wordt vermenigvuldigd met je verbruik. Naast het leveringstarief zijn er nog een aantal kosten die invloed hebben op je totale tarief. Denk hierbij aan Opslag duurzame energie, BTW en energiebelasting. Deze kosten worden door de overheid bepaald. Om goed te kunnen vergelijken, worden de all-in tarieven weergegeven op de vergelijkingspagina. Uiteraard is er ook een specificatie van de kosten te vinden wanneer je klikt op de energieleverancier.

Kale tarieven: Leveringstarief per kWh / m³
All-in tarieven: Leveringstarief + Energiebelasting + ODE + BTW

Enkeltarief vs dubbeltarief
Wanneer je kijkt bij de tarieven, zie je zowel een enkeltarief als een dag/nacht of piek/dal tarief. Wanneer je kiest voor een enkeltarief, wil dat zeggen dat je totale verbruik wordt verrekend tegen één tarief. Het maakt voor je totale kosten dan niet uit of je overdag of ‘s nachts stroom verbruikt. Wanneer je kiest voor dubbeltarief, wordt er onderscheid gemaakt in de stroom die je overdag verbruikt en ‘s nachts verbruikt. Overdag betaal je dan hogere tarieven dan ‘s nachts.

Dag/nacht vs piek/dal
Hoog-/laagtarief geldt in heel Nederland behalve in Noord-Brabant en Limburg. Het laagtarief geldt op werkdagen tussen 23.00 uur ‘s avonds en 7.00 uur ‘s ochtends, alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Eén week heeft 88 uur laagtarief.

Piek-/daltarief geldt in Noord-Brabant en Limburg. Het daltarief geldt op werkdagen tussen 21.00 uur ‘s avonds en 7.00 uur ‘s ochtends, alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Eén week heeft 98 uur daltarief.